Етиопия пренася отглеждането на кафе в по високи области заради климата

Етиопия пренася отглеждането на кафе в по високи области заради климата

Секторът пряко или косвено дава работа на до 20% от 100-милионното население на страната

 

Етиопия e държава която се гордее с отглеждането на кафе  защото те са източник на ценните зърна от сорта Арабика. Производството обаче  е засегнато от покачването на температурите и все по-тежките суши, свързани с климатичните промени. Разрешаването на този проблем може да наложи много етиопски кафеени плантации да бъдат преместени на по-голяма надморска височина, посочват експерти.

Наред с културната си стойност кафето е единственият източник на приходи от износ на Етиопия, като й е донесло над 860 милиона долара през производствената година 2016-2017-а.

В районите, където се отглежда кафе в Източна Етиопия, средните температури са се повишили с 1,3 градуса по Целзий през последните три десетилетия, според етиопската неправителствена организация Форум за кафеените плантации, околната среда и климатичните промени (Environment, Climate Change and Coffee Forest Forum - ECCCFF) поради тази причина Етиопия пренася отглеждането на кафе в по високи области заради климата

Това може да допринесе за смекчаване на част от натиска, оказван от климатичните промени върху Етиопия, посочва Бирхану Цегае, ръководител на подразделението на Етиопската маркетингова служба за развитие пазара на кафето и чая (Coffe and Tea Development Marketing Authority - ECTDMA) - държавна агенция, натоварена със задачата да следи развитието на сектора.

С повишаването на температурите "дори райони, които по-рано не бяха подходящи за отглеждане на кафе, вече са пригодни, което дава възможност на страната да се справи с климатичните промени", казва той като Етиопия пренася отглеждането на кафе в по високи области заради климата.

Натискът, оказван от затоплянето на околната среда е забелязан и в други части на страната.

Промените в климатичните тенденции в южната част на страната са засегнали износа, посочва Аман Адинеу, главен изпълнителен директор на компанията Metad Agricultural Developmen, която управлява големи плантации в щата Оромия и в щата Провинция на южните националности и народи.

Годишната реколта, която обикновено се прибира през ноември и декември в някои кафеените плантации  е отложена с около месец, тъй като зърната не са узрели.

Тъй като заради недостига на дъждове кафеените зърна все още са зелени в началото на 2018 година, се стигна до забавяне в обработката и износа и на практика това означава, че се нарушават договорите със северноамерикански, азиатски и европейски клиенти.Затова Етиопия пренася отглеждането на кафе в по високи области заради климата за да компенсира загубите от старите райони с плантации.

Малки ферми, голям бизнес

Около 90% от фермерите, отглеждащи кафе в Етиопия, имат малки стопанства, а секторът пряко или косвено дава работа на до 20% от 100-милионното население на Етиопия, посочва Етиопската маркетингова служба за развитие пазара на кафето и чая.

Износът за 2016-2017 производствена година е достигнал над 220 000 тона, според данни на търговското министерство.

Износът на кафе се колебае през последните пет години и затова е трудно да се проследи дали има евентуална низходяща тенденция.

Етиопия пренася отглеждането на кафе в по високи области заради климата.Страната обаче разработва десетки хиляди хектари с кафеени насаждения в нови области за отглеждане на културата всяка година, което компенсира голяма част от загубите в традиционните области.

Правителството полага усилия в борбата с климатичните промени и в традиционните райони, където се отглежда кафе. Властите предлагат на малките фермери обучение, как да използват дървета за засенчване, за да се подпомогне понижаването на температурите, както и техники за напояване и по-добро съхранение на насажденията след прибирането на реколтата.

Властите също така въвеждат по-издържливи сортове кафе, устойчиви на болести и крайности в климата.

Сегашните нива на подпомагане за традиционните малки фермери, отглеждащи кафе, може би не са достатъчни за спасяването на сектора в тези области. Поради тази причина службата, която следи развитието на пазара за кафе, се е насочила към отглеждането на културата в по-високи райони или Етиопия пренася отглеждането на кафе в по високи области заради климата.

Промени в културата на кафето

Тадесе Уолдърмериъм, технически консултант в ECCCFF, посочва, че отглеждането на кафе в райони, незапознати по-рано с културата, би могло да проработи, но трябва да се действа предпазливо и може да се появят странични ефекти.

"Когато традиционните райони, произвеждащи кафе изчезнат, ще изчезнат и хиляди години култура на отглеждане на кафе", казва той, с цел предпазна мярка за запазване на културата за отглеждане на кафе Етиопия пренася отглеждането на кафе в по високи области заради климата.

"Високите райони в Етиопия, които нямат голяма история в производството на кафе, могат да бъдат алтернатива, само ако се вземат мерки, допълващи селскостопанските, които да направят отглеждането на висококачествено кафе устойчиво", допълва той.

По думите му Етиопия се надпреварва с времето в усилията да спаси кафеения си сектор.

Районите в страната, подходящи за производство на кафе, всяка година се изместват към по-високи земи, посочва той, което означава, че "до края на века повечето райони, където се отглежда кафе, особено териториите под 1500 метра надморска височина, вече няма да бъдат подходящи за целта".

На някои места това вече се е случило. Традиционни области, където се отглежда кафе, особено в източната част на страната, сега са покрити с дървета от вида кат. Листата на това растение, които милиони хора в Африканския рог имат навика да дъвчат, съдържат психоактивно вещество, което се използва като лек стимулант.

Докато реколтата от кафе обикновено се събира веднъж годишно, листата на кат, което е устойчиво на суша, могат да бъдат събирани три пъти годишно.

Според Уолдърмериъм 60% от традиционните райони за производство на кафе в Етиопия могат да загубят насажденията си през идните десетилетия, ако климатичните промени не бъдат овладени затова като предпазна мярка Етиопия пренася отглеждането на кафе в по високи области заради климата.

Той призовава да бъдат взети спешни мерки за спасяване на насажденията, макар същевременно да предупреждава, че прехвърлянето на производството към нови райони може да засегне качеството и вкуса на кафето.

Правителството търси начини да започне да продава на нови пазари на фона на засаждането на нови сортове.

Етиопската маркетингова служба за развитие пазара на кафето и чая "в момента работи по създаването на пазарна ниша за етиопско кафе в най-многолюдната страна в света - Китай, насочвайки вниманието си към младите китайци, които да се надяваме скоро редовно ще пият етиопско кафе", казва Цагае.

Секторът пряко или косвено дава работа на до 20% от 100-милионното население на страната

Малки ферми, голям бизнес

Промени в културата на кафето

 


Няма добавени продукти в тази категория.