Кения е 22-рият производител на кафе в света

Кения е 22-рият производител на кафе в света

Кения е 22-рият производител на кафе в света

Кения е 22-рият производител на кафе в света и предлага някои от най-интензивно ароматните и ярко киселинни кафета в света.Техния вкус и аромат от регион до регион се различава и варира много фино,но повечето имат уникално сложени плодови и горски  нотки, киселинност  на цитросови плодове и сочни богати текстури.

Само около 330 000 ферми в Кения са по големи ферми от 15хектара (37 декара) или повече.Останалите производители са малки стопани с по няколко хектара земя всеки.Тези малки стопани са групирани във фабрики ,които принадлежат към кооперативни дружества,като всяка фабрика получава кафе-череши от стосици дори хиляди производители.В Кения е 22-рият производител на кафе в света се отглежда Арабика ,по специално сортовете SL,K7 и Ruiru.Повечето зърна се измиват за износ.Обикновенно всякакви по малки селекции -естествено преработени кафе-череши се консумират в Кения.След като бъдат обработени ,по-голяма част от кафеените зърна се търгуват через седмична аукционна система ,където износителите наддават за мостри които са вкусили предишната седмица.Въпреки ,че все още цените на кафе са податливи на промени в стоковия пазар ,цените на търга възнаграждават най-висококачествените кафета и по този начин стимулират производителите да подобряват селскостопанските практики и качеството на кафето си

CHARACTERISTIC RED SOIL червена почва богата на алуминий и желязо.В Кения червената глинеста почва допринася за уникалния аромат на кафето

КЕНИЙСКИ КАФЕ ФАКТИ

-Процент от световния пазар: 0.5%

-Основен вид кафе АРАБИКА със своите разновидности SL28,SL34,K7,RIURU11,BATIAN

-Основна реколта от ОКТОМВРИ – ДЕКЕМВРИ

-Второстепенна по-малка: реколта АПРИЛ-ЮНИ

-Процес на обработка: Мит и Натурален

-Кения е 22-рият производител на кафе в света

MARSABIT не отглежда достатъчно кафе за износ,но това е единствената зона в Кения,където са открити диви Rubiaceae.Проучването и опазването на геофонда за кафе в тези гори ще са от полза за кафето по целия свят.

MERU в източните хълмове на планината има богати ортанични почви и умерени валежи,които подържат растежа на сортовете K7 и SL.

KIRINYAGA склоновете на планината ,надморската височина и два пъти годишния дъждовен сезон на KIRINYAGA са идеална предпоставка за отглеждане на качествено кафе.Най-често срещаните сортове тук са SL28 и SL 34.

EMBU с дълбоки ,червени вулканични почви и два 

NYERI доминиран от фабрики и кооперативни дружества ,въпреки скромните си валежи ,районите около NYERI са извесни с качествените си зърна ,до голяма степен от сортовете SL

Washed AA измитите Кенийски кафе зърна се степенуват на размер, AB,A АА.Най големите и често най добрите и сложни зърна се класифицират с AA

Washed SL 28иSL34 повечето Кенийски зърна се измиват.Признак за това е центърът на зърната ,които остава блед при печене.

Washed SL 28AAиSL 34AA селекцийте на Кенийските АА трябва да изглеждат равномерно ,без дефекти :без счупени ,избледнели или обезцветени зърна

Кения е 22-рият производител на кафе в света

КЕНИЙСКИ КАФЕ ФАКТИ

MARSABIT

MERU

KIRINYAGA

EMBU

NYERI


Няма добавени продукти в тази категория.